Aftrekken met natuurlijke getallen

aftrekken | cijferend aftrekken | hele getallen | natuurlijke getallen

aftrekken, aftreksom

rekenen met getallen
natuurlijke getallen
oefening 7 t/m 11

Videotekst

2005 – 897

bij aftrekken de getallen eerst netjes onder elkaar schrijven

Je wilt bijvoorbeeld 897 aftrekken van 2005. Dan schrijf je de getallen weer onder elkaar.
Je lijnt de getallen rechts uit.
Kijk nu naar de rechter rode kolom van cijfers.

aftrekken met “lenen”

Van 5-7 maak je 15-7 door te ‘lenen’.
Je leent in dit geval van 300. Dit wordt dan 299.
Je streep de 300 dus door en schrijft in plaats daarvan 299.
Nu is de som eenvoudig geworden.
15-7=8
9-9=0
9-8=1
2 blijft 2

bij aftrekken kun je het antwoord controleren via optellen

Als je het antwoord hebt, en je wil het controleren, kun je dat altijd doen door op te tellen. Je hoeft daarbij niets op te schrijven want je kunt uit het hoofd de onderste twee getallen optellen en kijken of dat 3005 geeft.
7+8=15, de 5 klopt, de 1 moet je even onhouden
9+0+1=10, de 0 is goed, 1 onthouden
8+1+1=10, de 0 is goed, 1 onthouden
2+1=3, de 3 is goed, alles is dus goed.

Atrekken kun je controleren via optellen.
Als dit allemaal nieuw voor je is, oefen hier dan mee. Je leert alles het snelst m.b.v. het leerwerkboek “Hele getallen voor groep 5, 6, 7 en 8” van De Sommenfabriek. Dit boek vind je op:
www.desommenfabriek.nl of via www.sommenfabriek.nl.