ALGEBRA, rekenen met letters

algebra | gelijksoortige termen | optellen en aftrekken | haakjes wegwerken | distributieve eigenschap | wortel twee