de stelling van Pythagoras

stelling van Pythagoras | rechthoekszijden | schuine zijde | bewijs | Pythagoreïsch drietal

voorkennis Pythagoraskwadratische vergelijking zonder x-term oplossen

Deel 1: Geschiedenis van de stelling van Pythagoras en een bewijs

de stelling van Pythagoras deel 1, werkblad vragen

de stelling van Pythagoras deel 1, werkblad antwoorden

Deel 2: De schuine zijde berekenen

de schuine zijde van een rechthoekige driehoek berekenen, werkblad vragen

de schuine zijde van een rechthoekige driehoek berekenen, werkblad antwoorden

Deel 3: Een rechthoekszijde berekenen

een rechthoekzijde van een rechthoekige driehoek berekenen, werkblad vragen

een rechthoekzijde van een rechthoekige driehoek berekenen, werkblad antwoorden

De stelling van Pythagoras deel 4: Een zijde berekenen m.b.v. een Pythagoreïsch drietal

een zijde berekenen m.b.v.een Pythagoreïsche-drietal, werkblad vragen

een zijde berekenen m.b.v. een Pythagoreïsche-drietal, werkblad antwoorden

Samenvatting van de vier video’s

1 | Het belang van de stelling van Pythagoras en het bewijs

De stelling van Pythagoras speelt een enorm belangrijke rol in de oude architectuur, bijvoorbeeld bij de bouw van piramides. Ook bijvoorbeeld de Indiërs de Babyloniërs gebruikten de stelling om een rechte hoek te maken bij de constructie van grote bouwwerken en tempels. De Egyptenaren en andere bouwers uit de oudheid gebruikten de stelling, maar ze wisten niet waarom de stelling waar was.
De oude Grieken gaven pas veel later het bewijs.
De stelling van Pythagoras geldt alleen in een rechthoekige driehoek.

2 | De schuine zijde berekenen

In de tweede video zie je hoe je de schuine zijde van een een rechthoekige driehoek uitrekent aan de hand van een aantal voorbeelden.
Als de twee rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek bekend zijn, kun je de schuine zijde uitrekenen.
Het is hierbij wel van belang dat je eerst hebt geleerd hoe je een kwadratische vergelijking zonder x-term oplost.

3 | Een rechthoekszijde berekenen

In de derde video zie je hoe je een rechthoekszijde van een een rechthoekige driehoek uitrekent aan de hand van een aantal voorbeelden.
Het is hierbij weer van belang dat je eerst hebt geleerd hoe je een kwadratische vergelijking zonder x-term oplost.

4 | Een zijde berekenen m.b.v. een Pythagoreïsch drietal

In de vierde video zie je hoe je de schuine zijde of een rechthoekszijde van een een rechthoekige driehoek uitrekent door gebruik te maken van een Pythagoreïsch drietal of een drietal dat hoort bij een andere bijzondere rechthoekige driehoek.
Dit maakt een berekening vaak veel eenvoudiger en korter.
Bij dit filmpje is het van belang dat je eerst hebt geleerd hoe je een lineaire vergelijking oplost.