Delen met natuurlijke getallen

delen | cijferend delen | staartdeling | brugklas | vervolgonderwijs

delen, cijferend delen, staartdeling, brugklas

rekenen met getallen
natuurlijke getallen
oefening 17 en 18

Videotekst

8427 : 3

bij delen eerst schuine strepen zetten bij de staartdeling

Je wilt 8427 door 3 delen.
Je schrijft 8427 op en daaromheen zet je twee schuine strepen.
Voor de eerste streep zet je de 3

kijk naar de 3 en de 8

Kijk nu naar de 3 en de 8. Hoeveel keer past 3 in 8, meer dan 2 keer. Je schrijft de 2 achter de tweede schuine streep want daar komt het antwoord te staan. Nu doe je 2×3=6, de 6 zet je onder de 8 en je trekt af. 8-6=2.

cijfer aanhalen

Nu haal je het volgende cijfer aan, de 4. Kijk naar 24. Hoeveel is 24:3, dat is 8. Die 8 komt bij het antwoord. 8×3=24, de 24 zet je onder de andere 24 en je trekt af. 24-24=0.
Nu haal je de 2 aan. Hoeveel keer past de 3 in de 2, dat is nul keer. Er komt dus een nul bij het antwoord.
Nu haal je de 7 aan. Hoeveel keer past de 3 in de 27, dat is 9 keer. Er komt dus een 9 in het antwoord. 9×3=27, de 27 zet je onder de andere 27 en je trekt af, 27-27=0.
Het antwoord van de deelsom is 2809.

zo nodig extra video-uitleg met oefeningen

Als dit filmpje te moeilijk was. oefen dan met extra video’s en oefeningen.
Dit kan gratis op De Sommenfabriek (www.sommenfabriek.nl).
Maar je leert alles het snelst als je het leerwerkboek bij de video’s gebruikt (www.desommenfabriek.nl).

Delen met behulp van een staartdeling is de snelste en eenvoudigste methode van delen, tenzij je natuurlijk het antwoord uit je hoofd kunt uitrekenen.
Daar komt nog bij dat de methode altijd werkt, ook al zijn de getallen in de opgaven lang en lastig.
Je moet natuurlijk wel de tafels heel goed kennen, anders wordt staartdelen ook moeilijk.
Maar gelukkig moet je die tafels toch kunnen dromen, anders wordt al het rekenen heel lastig.
Waarschijnlijk weet je al dat je het antwoord van een deelsom altijd kunt controleren via een vermenigvuldiging.
Als die vermenigvuldiging niet al te veel tijd kost, kun je dit op het laatst dus altijd even doen want dan weet je helemaal zeker dat je antwoord goed is.