meetkunde 5 | een passer gebruiken bij de constructie van een driehoek

driehoek construeren met passer – driehoek tekenen met passer – driehoekscompositie – driehoeksconstructie – gebruik geodriehoek – cirkel

driehoek tekenen met passer

meetkunde
meetkunde 1
oefening 20 t/m 30

 

Videotekst

werk-tekening

Teken driehoek PQR met hoek Q = 90 graden, r=3cm en q=4cm.
Ik neem eerst weer even een kladblaadje.
Hier heb ik P, hier komt Q, hoek Q is 90 graden, dus ik ga hier recht omhoog, dit is R.
Tegenover hoekpunt P ligt zijde p, tegenover hoekpunt Q ligt zijde q en dit is zijde r.
En nou is er gegeven, r=3cm, q=4cm en we hebben deze hoek van negentig.

driehoek construeren met passer

Ik teken eerst hoekpunt P, hier, en ik trek hier een lijntje van 3 cm.
Dus hier moet ik een puntje tekenen.
Nu ga ik een passer gebruiken om 4 cm af te passen.
Want kijk, ik heb hier van 0 tot 4, want deze zijn, q, moet 4centimeter worden.
Dus ik ga met mijn passer-punt bij de 0 staan, en ik zet het potloodpunt bij de vier.
Nu is de afstand van dit passer-puntje tot het potloodpuntje van de passer 4 centimeter gemaakt.
Dus die afstand tussen de benen van de passer is nu 4 centimeter.
Dat is de lengte die q moet worden.
Je tekent nu met die passer een cirkel met straal 4 door die passer-punt in het punt P te houden en met dat potlood een rondje te draaien.
Nu heb ik die geo weggehaald en nu zie je duidelijk wat je gedaan hebt met die passer.
Nu kan ik ook de passer weg halen.
En nu kijken we weer naar ons plaatje hier.
Ik moet even die Q in de tekening zetten.
Dit is punt Q en ik zie hier dat hier een hoek van 90 graden moet komen, dus dat kan ik weer met mijn geodriehoek doen.
Ik ga nu een lijntje trekken langs die geodriehoek en nu zie ik hier een snijpunt, hier, en dat is het punt R.
Want kijk maar, die afstand van R tot P is precies 4 centimeter, want dat is de straal van die cirkel.
Dus ik teken hier punt R en ik trek een lijntje tussen P en R.
Ik heb dus gezorgd dat deze afstand 4 centimeter is, en dat deze hoek een rechte hoek is, en deze was 3 centimeter.
Dus ik heb de driehoek getekend die ik moest tekenen.