meetkunde 4 | een driehoek construeren

driehoek construeren – driehoek tekenen met graden – driehoeksconstructie – driehoek tekenen met geodriehoek – symbool driehoek en hoek – hoeken en zijde tekenen met geodriehoek

driehoek construeren brugklas

meetkunde
meetkunde 1
oefening 16, 17 en 18

Videotekst

een driehoek construeren

Hier wordt gevraagd een driehoek te tekenen, driehoek ABC, met:

  • hoek A, dit tekentje betekent “hoek”, hoek A is 20 graden,
  • AB is 4 cm, dit betekent: de zijde die ligt tussen de hoekpunten A en B, AB is 4 cm, en
  • hoek B is 80 graden

symbooltjes voor driehoek en hoek

We hebben dus een paar nieuwe tekentjes.
Dit betekent driehoek, dit betekent hoek, en dit betekent zijde AB, de zijde tussen de hoekpunten A en B.

eerst een globale schets maken

We maken altijd eerst een globale schets.
Als ik hier nu het hoekpunt A even teken, dit is A, dan zie ik hier dat hoek A 20 graden is, dus dat is een hele scherpe hoek.
Ik kan wel eerst dit tekenen en dan maak ik hier een scherpe hoek, gewoon maar, ik gok maar wat.
Maar ik zet er wel in dat deze 20 graden moet zijn.
Dan staat hier, AB=4cm, dus ik schrijf hier een B en dat dit 4 cm is.
En dan zie ik staan, hoek B is 80, dus deze hoek moet 80 graden worden.

de driehoek construeren m.b.v. je globale schets

Met behulp van dit plaatje kan ik nu aan de slag.

eerst een zijde tekenen met de geodriehoek

Ik teken hier een punt A en ik pak een geodriehoek.
Nu verschuif ik de driehoek en ik zet dat nulpunt bij punt A.
Kijk, ik heb het nulpunt van de geo precies op het puntje A gezet.
Nu ga ik deze lijn tekenen, AB, dus ik ga hier langs een lijn trekken en nu moet hier punt B komen, dus die ga ik ook tekenen, zo.

daarna een hoek van 20 graden in de driehoek construeren

Nu wil ik hoek A gaan tekenen.
We kijken weer even naar het kladblaadje.
Hier moet een hoek komen van 20 graden.
De geodriehoek ligt al helemaal klaar, want het nulpunt ligt bij A en deze lijnen vallen langs elkaar.
Dus als ik nu hier bij de 20 graden kijk, en hier een puntje ga zetten straks, dan wordt deze hoek precies 20 graden.
Dus dat ga ik doen, ik zet daar een puntje, en nu kan ik een lijn gaan tekenen tussen A, dit puntje, en het nieuwe puntje.
Ik ga de geodriehoek dus draaien, zo, en nu kan ik die lijn gaan trekken.
En nu kan ik de geo even wegschuiven en kijken wat ik heb tot nu toe.
Hoek A is 20 graden, AB is 4 cm, en nu kijk ik nog even naar mijn kladblaadje, hier.
Je ziet dat we nog moeten zorgen dat hoek B 80 graden wordt.

ten slotte een hoek van 80 graden in de driehoek construeren

We gaan de geodriehoek langs AB leggen en het nulpunt op punt B schuiven.
En je ziet nu dat het nulpunt inderdaad op punt B ligt en dat deze lijnen samen vallen.
Die hoek B moet 80 graden worden, dat is bijna 90 graden, dus inderdaad, als ik zo met mijn hand ga, zie ik hier een 80 staan, dus hier moet het puntje komen.
Dat ga ik nu tekenen.
En nu moet ik punt B verbinden met dat nieuwe puntje, dus ik moet hier een lijn gaan trekken.
Dat doe ik met mijn geo, dus die ga ik verschuiven en draaien, en nu kan ik een lijn trekken, en nu kan de geodriehoek weg.
Dit is het hoekpunt C en deze hoek heb ik 80 graden gemaakt.
We hebben dus driehoek ABC getekend die precies voldoet aan wat hier in het kladblaadje staat, deze hoek is 20 graden, deze zijde is 4 cm en deze hoek is 80 graden.