Inhoud omrekenen

inhoud omrekenen | inhoud | inhoud berekenen | inhoudsmaten omrekenen | een liter is een kubieke decimeter | van dL naar cm3 enz.

inhoud omrekenen

rekenen met getallen
metrieke stelsel
oefening 4

Videotekst

km hm dam m dm cm mm

In het vorige filmpje hadden we vroeger dit rijtje bekeken.
kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter
En we hadden al eerder gezien dat dit rijtje genoeg is om alle gewone eenheden in elkaar om te rekenen.
En dan gaat het niet alleen om lengte-eenheden, maar ook om oppervlakte-eenheden en inhouds-eenheden.

extra inhoudsmaten naast bijv. m3:   kL hL daL L dL cL mL

Hier hebben we er nog een rijtje aan toegevoegd.
Maar dat hoef je niet te leren, want dat is in feite precies hetzelfde rijtje.
Maar nu is alleen maar die meter steeds vervangen door liter.
kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter

verband tussen de twee soorten inhoudsmaten: 1L = 1dm3

Maar er is nog één ding dat je wel moet leren, namelijk 1 liter is gelijk aan 1 kubieke decimeter.

literpak en kubus-doosje van 10x10x10 cm

Eén liter is één kubieke decimeter.
Hier heb je een literpak yoghurt.
En hier heb je een doosje van 10, hier zie je een 10 staan, van 10 cm bij 10 cm bij 10 cm.
En 10 centimeter is een decimeter.
Dus dit is een doosje van 1 kubieke decimeter.
En je kunt je nu waarschijnlijk wel voorstellen, dat als we al die yoghurt die in dit pak zit, uitgieten in dit doosje, dat het dan precies tot de rand toe gevuld kan worden.
Dus als je dit plaatje in gedachten houdt, dan snap je meer dat 1 liter gelijk is aan 1 kubieke decimeter.

km hm dam m dm cm mm           L = dm3

Je hoeft alleen maar dit rijtje te kennen en dat 1 liter een kubieke decimeter is.
Meer hoef je niet te weten.
Met deze twee dingen kun je alles omrekenen.

inhoud omrekenen: 25,4 dm3 = … L

25,4 kubieke decimeter is hoeveel liter?
Een kubieke decimeter is een liter, dat zie je hier, dus ik hoef niets te veranderen.
Dit is gewoon 25,4 liter.

inhoud omrekenen: 2,541 dm3 = … cL

2,541 kubieke decimeter is hoeveel centiliter?
Ik ga dus van kubieke decimeter naar iets met liters of centiliters, dus ik moet dit gebruiken.
Ik moet van die kubieke decimeters eerst naar liters.
Dus ik schrijf dit eerst even over.
2,541 kubieke decimeter is hetzelfde als 2,541 liter.
En nu hoef ik alleen nog van liter naar centiliter te gaan.
En liter is vergelijkbaar met meter en centiliter is vergelijkbaar met centimeter.
Dus van meter naar centimeter, dat is twee plaatsen naar rechts.
Dus dit is ook, van liter naar centiliter, twee plaatsen naar rechts, dus het antwoord wordt 254,1.

inhoud omrekenen: 25 cm3 = … dL

25 kubieke centimeter is hoeveel deciliter?
Ik moet van kubieke centimeter naar deciliter, dus ik moét op een gegeven moment dit gaan gebruiken, dat kan niet anders.
Maar als ik dit wil gebruiken dan moet ik kubieke decimeters hebben en ik heb hier kubieke centimeters.
Daarom ga ik eerst 25 kubieke centimeter omzetten in kubieke decimeters.
Dus ik begin met het overschrijven van 25 kubieke centimeter, en daar wil ik eerst van maken, kubieke decimeter.
Dan ga ik naar mijn rijtje.
Kubieke centimeter naar kubieke decimeter.
Tussen centimeter en decimeter zit één plaats, één plaats naar links, maar het gaat om kubieke centimeters, dus moet ik drie keer één plaats naar links.
En de komma staat eigenlijk hier, dus als die drie plaatsen naar links moet, dan moet hij hier komen, dan moet hier nog een nul voor komen.
Dus dit wordt 0,025 kubieke decimeter.
Nu haal ik dit weer even weg.
25 kubieke centimeter is 0,025 kubieke decimeter.
Maar dat is weer gelijk aan 0,025 liter.
Want een kubieke decimeter mag ik vervangen door een liter.
En nu wil ik naar deciliter, want hier staat deciliter, dus ik schrijf hier achter: is deciliter.
Nu moet ik dus van liter naar deciliter.
Liter is te vergelijken met meter.
Van meter naar decimeter.
Dat is één plaats naar rechts, dus van liter naar deciliter is één plaats naar rechts.
Dus die komma, die komt hier, dus het wordt 0,25.

inhoud omrekenen: 34 cL = … cm3

34 centiliter is hoeveel kubieke centimeter?
Ik moet weer die overgang maken van iets met liters naar iets met meters.
Dus ik moet dit gebruiken.
Dus ik moet eerst naar liters gaan.
Die centiliters die moet ik eerst zien om te zetten naar liters.
Dus ik schrijf het over.
34 centiliter is hoeveel liter?
Ik ga weer naar mijn rijtje, van centimeter naar meter, dat is twee plaatsen naar links.
Dus van centiliter naar liter is twee plaatsen naar links, dus dat wordt 0,34.
0,34 liter is 0,34 kubieke decimeter.
Want een liter is een kubieke decimeter.
Maar ik wil naar kubieke centimeter.
Dus ik ga nu van kubieke decimeter naar kubieke centimeter.
Dan ga ik weer hier naar toe.
Decimeter, centimeter, dat is één plaats naar rechts.
Maar ik heb hier een kubieke, dus het is drie keer één plaats naar rechts.
Dus het wordt 340.