Kilo, mega, giga, tera

mega | giga | tera

mega, giga, tera, kilo


rekenen met getallen

machten van tien
oefening 9 en 10

machten van tien, extra werkblad vragen

machten van tien, extra werkblad antwoorden

naar de volgende paragraaf

Videotekst

kilo

Je weet waarschijnlijk dat een kilometer gelijk is aan duizend meter. Het voorvoegsel “kilo” betekent “duizend”.
Een kilobyte is gelijk aan duizend bytes.

mega

Een megabyte is gelijk aan een miljoen bytes.

giga

Een gigabyte is gelijk aan een miljard bytes.

drie voorvoegsels leren

Het is erg handig als je de eerste drie voorvoegsels goed kent:
kilo, mega en giga
Ze worden heel vaak gebruikt. Ze betekenen:
duizend, miljoen en miljard

Het voorvoegsel “kilo” betekent “duizend”.
Een kilometer is dus 1000 meter.
Een kilogram is dus ook 1000 gram.
En een kilobyte is dus ook gelijk aan 1000 byte.

Als je weet dat het woordje “giga” staat voor miljard, dan weet je dus ook dat een gigabyte gelijk is aan een miljard byte.