Kommagetallen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen

kommagetallen optellen | kommagetallen aftrekken | kommagetallen delen

kommagetallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen

rekenen met getallen
kommagetallen
oefening 2

Videotekst

kommagetallen optellen: de komma’s onder elkaar

235,4 + 71 + 0,32
Je schrijft de getallen onder elkaar.
Daarbij let je er goed op dat je alle komma’s precies onder elkaar zet want alleen dan tel je de helen bij de helen op en de tientallen bij de tientallen, enz.
Ik schrijf dus eerst 235,4 op.
Daaronder schrijf ik 71 op deze plek want 71 betekent ook 71,0.
En daaronder 0,32.
Nu kan ik gewoon optellen zoals je geleerd hebt bij het optellen met natuurlijke getallen.
Helemaal rechts komt een 2.
Links daarvan 4 + 3 = 7.
Dan schrijf ik de komma op.
De eerste plaats links van de komma wordt 5 + 1 = 6.
Dan 3 + 7 = 10, je schrijft de nul op en de 1 verplaats je naar links.
Bij de honderdtallen komt nu 2 + 1 = 3.
Het antwoord is dus 306,72.

kommagetallen aftrekken: de komma’s onder elkaar

25,47 – 3,2 =
We beginnen net als bij optellen.
We zetten de getallen netjes onder elkaar waarbij we uitlijnen bij de komma.
25,47
En daaronder 3,2
Voor het laatste getal achter de komma krijg ik nu 7 min niets is 7.
Dan komt 4 – 3 = 1.
Dan de komma.
Daarna 5 – 3 = 2.
En tot slot 2 – niets is 2.
Het antwoord is dus 22,17.
Dat is alles.
Het enige dat je goed moet weten is, dat je de komma’s netjes onder elkaar zet.
Alles werkt verder hetzelfde als bij het aftrekken van natuurlijke getallen.

kommagetallen vermenigvuldigen: je doet in het begin net of er geen komma’s staan.

2,5 x 0,007
Eerst schrijf je de getallen onder elkaar.
Je kunt nu gewoon rechts uitlijnen zonder op de komma’s te letten.
Je maakt de som op dezelfde manier als je geleerd hebt bij het vermenigvuldigen van natuurlijke getallen.
7 x 5 = 35, 5 opschrijven en 3 onthouden
7 x 2 = 14 en 14 + 3 = 17 dus 17 opschrijven
Nu kijken we pas naar de komma.
Bij 2,5 staat de komma één plaats naar links als je het vergelijkt met 25.
Bij 0,007 staat de komma drie plaatse naar links.
Samen is dat vier plaatsen naar links.
In het antwoord moet de komma daarom vier plaatsen naar links worden gezet.
Je moet dus bij 175 de komma vier plaatsen naar links schuiven.
Je krijgt dan 0,0175.

uit het hoofd rekenen met kommagetallen: door eerst niet op de komma’s en de nullen te letten

Deze som kun je ook uit het hoofd doen door eerst alleen te kijken naar 25 x 7.
Dat is dan 175.
Nu de komma vier plaatsen naar links, dus het antwoord is 0,0175.

Kommagetallen optellen en aftrekken: eerst de komma’s onder elkaar

Schrijf eerst de getallen onder elkaar, waarbij je de komma’s onder elkaar zet.
Bedenk daarbij dat een heel getal een komma aan het eind heeft, dus 3 is gelijk aan 3,0.
Want als je de komma’s onder elkaar zet, tel je vanzelf de tientallen bij de tientallen op, enz.

Kommagetallen vermenigvuldigen: eerst de komma’s negeren

Gewoon vermenigvuldigen alsof er geen komma’s staan.
Tot slot kijk je waar je de komma moet zetten in het antwoord.
Kijk daarna altijd of het antwoord ongeveer klopt.
Je kan immers altijd wel zien of het antwoord een factor tien te groot of te klein is!
Bij het koken en bakken zou dat immers alles bederven.
En bij het berekenen van medicijnen kan het zelfs fataal zijn.