kwadratische vergelijkingen zonder x-term

kwadratische vergelijkingen | wortel uit negatief getal | lijnen en parabolen | 0, 1 of 2 oplossingen | links en rechts worteltrekken

Het oplossen van kwadratische vergelijkingen deel 1: kwadratische vergelijkingen zonder x-term

lineaire vergelijkingen oplossenlineaire vergelijkingen oplossenwortels vereenvoudigen

de wortel uit een heel getal vereenvoudigen, werkblad vragen

de wortel uit een heel getal vereenvoudigen, werkblad antwoorden

Samenvatting kwadratische vergelijkingen zonder x-term

Hoe los je een kwadratische vergelijking zonder x-term op

  1. Breng de x^2 termen naar links
  2. Breng de getallen rechts van het isgelijkteken
  3. Trek links en rechts de wortel