algebra 2-3 | lineaire vergelijkingen 3

lineaire vergelijkingen oplossen

lineaire vergelijkingen leerwerkboek brugklas

algebra
algebra 2
oefening 13 t/m 20
lineaire vergelijkingen oplossen 3, extra werkblad vragen

lineaire vergelijkingen oplossen 3

naar de volgende paragraaf

Videotekst

lineaire vergelijkingen oplossen, een eerste voorbeeld

7x -4 = 2x
Deze 2x wil je links van het =teken hebben, dus dat is het eerste dat ik ga doen.
Ik schrijf op:
7x -2x -4 en rechts heb ik niets over dus dat is nul = 0
Nu zie ik dat ik hier nog links een getal heb en zo’n getal wil ik niet links hebben, maar dat moet naar rechts.
Dus dat is de volgende stap.
7x -2x = +4, en die nul laat ik nu weg.
En wat staat hier:
5x = +4
Die 5 wil ik hier niet hebben, want ik wil niet weten hoe groot 5x is, maar hoe groot x is.
Dus ik ga hier links en rechts delen door 5.
Dus ik krijg:
x = +4/5 = 4/5

lineaire vergelijkingen oplossen, een tweede voorbeeld

-4x -7 = 12x -20
Die 12x wil ik niet hier rechts van het =teken hebben, dus die gaan we eerst maar eens naar links brengen.
-4x -12x -7 = -20
Hier zie ik -7 staan, die wil ik niet links hebben van de =, die wil ik naar rechts hebben, dus dat is de volgende stap.
-4x -12x = +7 -20
Nu ga ik dit uitrekenen en dit uitrekenen.
-16x = -13
Die -16 die wil ik niet voor de x hebben, want ik wil weten hoe groot x is, en niet hoe groot -16x is.
Dus ik ga links en rechts delen door -16.
Dus ik houd dan links x over en rechts moet ik delen door -16.
Min gedeeld door min is plus, dus het antwoord is +13/16.

lineaire vergelijkingen oplossen, een derde voorbeeld

2x + 4 = 3x -7
Aan de rechterkant van het =teken zie je een term met x.
En dat wil je niet, dus dat is het eerste dat je gaat doen.
Deze term ga je naar links brengen, dus ik krijg:
2x -3x + 4 = -7
Nu zie je nog links van het =teken een getal staan, en dat wil je niet, dus die moet naar rechts.
En dat gaan we dus nu doen.
2x -3x = -4 -7
2x – 3x, dat is samen –x
-4 -7 is samen -11
En nu deel ik nog links en rechts door -1.
Dus ik houd hier links een x over en rechts staat -11/-1 en dat is +11.