Omrekenen van eenheden

metriek stelsel | omrekenen eenheden| metriek stelsel oefenen | kilometer | hectometer | decameter | meter | decimeter | centimeter | millimeter | oppervlakte | inhoud

metriek stelsel oefenen

rekenen met getallen
metrieke stelsel
oefening 2

Videotekst

km, hm, dam, m, dm, cm, mm

Hier zie je een rijtje dat je echt heel heel goed uit je hoofd moet weten.
Je kunt met dit rijtje alle gewonen eenheden in elkaar omrekenen.
Bijvoorbeeld van centimeter naar meter.
Of van vierkante millimeter naar vierkante centimeter, enz.
En als je dan nog één ding erbij weet, namelijk dat een liter, ik zal het erbij schrijven, een liter gelijk is aan een kubieke decimeter, dan kun je echt alle eenheden omrekenen.
Dan kun je van centiliter naar kubieke meter, enz.
Dus wat we nu gaan doen, is dat rijtje heel goed leren.
Ik zal het rijtje nu even opzeggen.
Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter.

eerst meer uitleg?

Als dit rijtje, km, hm, dam enz., je eigenlijk nog niet veel zegt.
Als je bijvoorbeeld nog helemaal geen idee hebt van een decameter of van de grootte van een millimeter.
Of van wat een omtrek is, of een vierkante centimeter.
Dan is het goed om eerst naar De Sommenfabriek te gaan, www.sommenfabriek.nl, en daar te kijken naar het metrieke stelsel en te beginnen met lengtematen en omtrek.
Hier zie je alle pagina’s die gaan over lengtematen en omtrek.
De eerste pagina, als je hier op klikt kom je daar, gaat over meters en centimeters en hoe je ze in elkaar omrekent.
Dus er wordt eerst met een video uitgelegd hoe groot een centimeter is, hoe groot een meter.
Dan heb je werkbladen voor het omrekenen, en je kunt ook online oefenen.
Daarna krijg je een hoofdstuk over millimeters.
En dan ook weer een video, werkbladen voor het omrekenen van millimeters en meters of tussen millimeters en centimeters.
En ook weer online oefenen, enz.
Dus je kunt dit allemaal doornemen en daarna pas weer terug komen bij deze video.

metriek stelsel, alles omrekenen m.b.v. één rijtje

We gaan nu weer terug naar dit rijtje.
Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter.
En we gaan kijken hoe je daarmee alles in elkaar kunt omrekenen.

metriek stelsel, lengtes omrekenen

Je hebt bijvoorbeeld 225 centimeter en je wilt weten hoeveel meter dat is.
Dan ga ik naar dat rijtje, of ik zeg het in gedachten op.
Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter.
Dus ik hoor dan dat er twee sprongetjes tussen zitten: meter, decimeter, centimeter.
Je moet van centimeter naar meter, dus je moet van centimeter zo terug naar meter.
Dus je gaat naar links.
En dan moet de komma ook twee plaatsen naar links.
Die komma, die zie je niet, maar hij staat achter dit getal.
225 is 225,0
Dus hier staat eigenlijk die komma en die moet twee plaatsen naar links, dus die moet nu hier komen.
Dus het antwoord wordt: 2,25, dus we hebben: 225cm = 2,25m.

We geven nog even een voorbeeld.
Je hebt bijvoorbeeld 340 millimeter, hoeveel meter is dat?
We zeggen het rijtje op: kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter.
Dat zijn drie sprongetjes, dus dan gaat de komma drie plaatsen naar links.
Want we gaan van millimeter naar meter, dus dat zijn drie sprongetjes.
Dus ik schrijf op als antwoord: 0,34.
Want kijk maar, de komma stond hier en nu komt hij hier.

Nu gaan we van hectometer naar meter.
Hectometer, decameter, meter.
Twee sprongetjes.
Nu springen we naar rechts want we gaan van hectometer naar meter, dus de komma gaat twee plaatsen naar rechts.
Dus dan krijg ik 220.

metriek stelsel, oppervlakte omrekenen

Hier gaat het om oppervlaktes.
Hier staat vierkante decameter en die willen we omzetten in vierkante centimeter.
Kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter.
Dus we hebben drie sprongetjes.
Van decameter naar centimeter.
We gaan naar rechts.
En nu moet de komma niet drie plaatsen naar rechts, maar drie keer twee plaatsen naar rechts.
Dat kun je onthouden aan dit tweetje.
Het gaat nu niet om een lengtemaat maar om een oppervlakte, dus dan worden het twee keer zoveel plaatsen naar recht.
Dus de komma moet zes plaatsen naar rechts.
Dus het antwoord wordt: 34 570, dan is hij drie plaatsen naar rechts, en nu nog drie plaatsen, dus dan wordt dit het antwoord.

metriek stelsel, inhoud omrekenen

Nu nog een voorbeeld met een inhoud.
Je wilt van kubieke centimeter naar kubieke decimeter.
Je ziet hier dat als je van centimeter naar decimeter gaat, dat je één plaats naar links moet.
Maar we hebben het nu over een inhoud, je ziet hier een drietje, dan moet je het maal drie doen.
Dus je moet niet 1 plaats naar links, maar 3 plaatsen naar links.
Dus die komma, die gaat van hier naar hier, dus het antwoord wordt 703,005

leer dat rijtje!

We hebben nu gezien hoe we met behulp van dit ene rijtje alles in elkaar kunnen omrekenen.
Dus zorg nu dat je dat rijtje echt heel goed uit je hoofd leert.