Namen van grote getallen

grote getallen | miljoen | miljard | biljoen | biljard | triljoen | triljard | wetenschappelijke notatie | machten van tien

grote getallen

rekenen met getallen
machten van tien
oefening 5, 6 en 7

machten van tien, extra werkblad vragen

machten van tien, extra werkblad antwoorden

naar de volgende paragraaf

Videotekst

duizend

Duizend schrijf je als een 1 met daarachter drie nullen.
We kunnen duizend nu ook anders opschrijven door die machten van tien te gebruiken:
duizend = 1000 = 103

miljoen

Je weet misschien ook al dat een miljoen zes nullen heeft, dus:
1 miljoen = 1 000 000= 106
Een miljoen is dus duizend keer duizend.

miljard

Een miljard is weer duizend keer zo groot.
1 miljard = duizend miljoen = 109

biljoen

Als je een miljard weer met duizend vermenigvuldigt, krijg je een “biljoen”.
Een biljoen is dus weer duizend keer zo groot als een miljard.
1 biljoen = 1012

biljard

Een “biljard” is  weer duizend keer groter.
1 biljard = 1015

triljoen en triljard

1 triljoen = 1018
1 triljard = 1021

makkelijk omgaan met grote getallen zoals miljoenen en triljoenen

Je kunt op deze manier dus veel gemakkelijker omgaan met miljoenen en triljoenen.
Door die machten van 10 te gebruiken zie je ook meteen hoe groot een getal ongeveer is.

Als je het volgende rijtje uit je hoofd leert, zul je daar veel plezier van hebben:
duizend, miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen, triljard
Je ziet nu duidelijk dat er bij elk volgend getal drie nullen bij komen, kortom, elk volgend getal is dus duizend keer groter dan het vorige getal.

Als je in het Engels een woord tegenkomt als “billion”, moet je wel goed opletten, want vaak betekent dit iets heel anders dan je zou denken!
Ik ga op dit moment niet zeggen hoe groot het engelse “billion” is, want dan zou je nu maar in de war raken. Je moet voor nu alleen weten dat je hier op moet letten als je een engelse tekst leest of hoort.