Negatieve getallen 2 | de symbolen > en <

kleiner dan | groter dan | symbool

leerwerkboek brugklas

rekenen met getallen
negatieve getallen
oefening 5 en 6

Videotekst

symbool voor “kleiner dan”

“drie is kleiner dan 100″
Voor die rode woorden, is kleiner dan, gebruiken we voortaan een symbool.
De bewering 3 is kleiner dan 100 kun je dan veel korter opschrijven en het ziet er dan zo uit:
3<100
Het rode symbool betekent “is kleiner dan”.
Het kleinste getal, de drie, staat bij het puntje van het symbool, en het grootste getal, de honderd, staat bij die grote opening van het symbool.
Zo kun je dat onthouden.

symbool voor “groter dan”

“zeven is groter dan vijf”
Dat kunnen we ook weer veel korter opschrijven met een symbool.
En nu zie je dat dit rode symbool staat voor “is groter dan”.
En je ziet weer dat het grootste getal 7, dat staat weer bij die grote opening en het kleinste getal, 5, staat weer bij het puntje van het symbool.
Hier zie je nogmaals het symbool voor “is kleiner dan”.
En hier het symbool voor “is groter dan”.

-7 is groter dan -100

Probeer dit nu even uit te spreken voordat ik het zeg.
100 is kleiner dan 200
300 is groter dan 1
-3 is kleiner dan 5
-7 is groter dan -100