Negatieve getallen 3 | -6 is kleiner dan -3

getallenlijn met negatieve getallen | hoe meer naar links, hoe kleiner

leerwerkboek brugklas

rekenen met getallen
negatieve getallen
oefening 8

Videotekst

-5 is kleiner dan -2

min 5 is kleiner dan min 2
Dit ziet er gek uit, maar als je aan schulden denkt, dan is het helemaal niet zo gek.
Want als je een schuld hebt van 5 euro, dan is je bezit kleiner dan wanneer je een schuld hebt van 2 euro.

getallenlijn: naar links wordt alles kleiner

Op de getallenlijn kun je dit ook heel goed zien.
Als je naar rechts beweegt op de lijn, dan worden de getallen steeds groter.
Kijk maar, 1, 2, 3, ik ga naar rechts en het wordt steeds meer.
En ook als ik hier begin, -4, dan wordt het groter als je naar -3 gaat, en groter -2, en nog groter -1, en nog groter 0, en nog groter 1, enz.
En hetzelfde geldt natuurlijk als je naar links gaat, dan worden de getallen steeds kleiner, kijk maar, ik begin bij 9 en dan ga ik naar 8, dat is minder, en dan 7, dat is nog minder, enz.
En dat geldt ook voor negatieve getallen, als ik bij -1 begin en ik ga naar -2, dan wordt het kleiner.

welk getal is het grootst?

Ik wil bijv. weten welk van de twee getallen, -3 en -6, welk van die twee het grootste is.
Dus welke is het grootste getal?
Dan kan ik in gedachten een getallenlijn tekenen, dan teken ik hier ergens de -3, dan komt hier de -4 en hier de -5 en hier de -6, en het grootste getal staat altijd het meest naar rechts, dus dat is -3.

En neem ik nu -1 en 7, nou dan is het helemaal makkelijk want die -1, als ik hier de 0 heb, dan is hier bijv. de -1 en daar ergens de 7.
Dus de 7 staat het meest naar rechts en die is het grootst.