negatieve getallen 7 | +7 wegstrepen tegen -7

wegstrepen plus-getal tegen even groot -getal | wegstrepen schuld tegen even groot bezit

leerwerkboek brugklas

rekenen met getallen
negatieve getallen
oefening 17

Videotekst

geen opdracht: tel op

-8+8
Dit betekent dat we moeten optellen.
Je moet dus het getal -8 optellen bij het getal +8.
Bij die -8 kun je denken aan een schuld.
Je hebt 8 euro schuld.
En bij die +8 denk je aan 8 euro in je portemonnee of in je hand.
In totaal heb je dan niets.
Je bezit is nul euro.
Dus het antwoord is nul.

getallenlijn

We kunnen dit ook op de getallenlijn bekijken.
Je begint bij -8, dus je begint hier, en daarbij tel je op +8, dus je moet acht stapjes naar rechts springen.
+1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, en inderdaad, je komt uit op de nul.
Het antwoord is nul.

een schuld valt weg tegen een even groot bezit

Hier zie je dat de getallen zijn omgedraaid.
Je moet nu het getal +8 optellen bij het getal -8.
Maar dat is natuurlijk ook nul.
8 euro in je hand en 8 euro schuld betekent een bezit van nul euro.
Dus we kunnen er achter schrijven: = 0
Dit kun je ook zien door voor die +8 gewoon even 8 te schrijven, want dan staat er: 8-8 = 0

getallenlijn

Je kunt dit ook weer op de getallenlijn bekijken.
Je begint nu bij +8, dus je begint hier, en daar moet je bij optellen het getal -8.
Dus je moet acht sprongetjes naar links maken.
1,2,3,4,5,6,7,8, en je komt inderdaad weer uit bij het getal nul.

wegstrepen

We bekijken nu de volgende sommetjes.
We beginnen bij +4-4
Je kunt de +4 wegstrepen als het ware tegen de -4, je kunt ze zo wegstrepen, en het antwoord is dan nul; je houdt niets over.
Hetzelfde voor +2-2, dat is nul.
-100+100, dat is nul.
Hier zie je een lange som, maar ik mag ook gewoon wegstrepen, -5 mag ik wegstrepen tegen +5 en +7 mag ik wegstrepen tegen -7, dus het antwoord is nul.

wegstrepen en kijken wat over blijft

Je ziet hier weer een rijtje sommetjes.
Ze lijken heel moeilijk, maar dat zijn ze helemaal niet.
Want je mag een plus-getal wegstrepen tegen een even groot min-getal.
En dat gaan we doen.
-5 kan weg tegen de +5 en wat ik over houd is +3
-100 kan weg tegen de +100 en wat ik over houd is +77
-2 kan weg tegen +2, +7 kan weg tegen -7, en het enige dat ik over houd is +3
En ook hier weer, kan ik heel wat wegstrepen. +8 tegen -8, +99 tegen -99, en ik houd over -7