De plaatswaarde bij kommagetallen

plaatswaarde van een cijfer in een kommagetal

plaatswaarde cijfer in kommagetal

getallen
oefening 6, 7 en 8

Videotekst

plaatswaarde cijfer links van de komma

Ook bij kommagetallen wordt de waarde van een cijfer steeds tien keer groter naarmate het cijfer meer naar links staat.
Bekijk het getal 345,7692
Als je vanaf de komma kijkt, dan staat de 5 een plaats voor de komma.
De 5 heeft een waarde van 5
De 4 heeft een waarde van 4 x 10
De 3 heeft een waarde van 3 x 100

plaatswaarde cijfer rechts van de komma

Nu kijken we rechts van de komma.
De 7 heeft een waarde van 7 : 10
De 6 heeft een waarde van 6 : 100
De 9 heeft een waarde van 9 : 1000
De 2 heeft een waarde van 2 : 10 000

In de vorige video hadden we al laten zien dat de waarde van een cijfer in een heel getal tien keer groter wordt bij elke stap naar links.
Maar je zou ook kunnen zeggen dat de plaatswaarde van een cijfer juist tien keer kleiner wordt bij elke stap naar rechts.
Bij een kommagetal blijft dit ook geldig.
Bij een kommagetal geldt dit namelijk ook voor alle cijfers, voor de cijfers vóór de komma en voor de cijfers achter de komma.
Want ook voor een cijfer achter de komma geldt dat de waarde kleiner wordt naarmate het cijfer meer naar rechts staat.
Denk bijv. aan 0,000001, dat is veel kleiner dan 0,1
Of denk aan 0,0009, ook dat is kleiner dan 0,002
Want elke plaats naar rechts betekent een waarde die tien keer kleiner is.
En 0,0009 heeft pas een 9 op de vierde plaats achter de komma, terwijl 0,002 al een cijfer heeft op de derde plaats achter de komma.
Het eerste cijfer achter de komma heeft dus een waarde van het cijfer gedeeld door tien.
Als je dat goed onthoudt, dan weet je ook dat het tweede cijfer een waarde heeft van het cijfer gedeeld door 100, enz.