Rekenen brugklas en later, extra hulp

rekenen brugklas | optellen | aftrekken | vermenigvuldigen | delen | staartdeling | hele getallen | natuurlijke getallen | extra hulp

rekenen brugklas, extra hulp

rekenen met getallen
natuurlijke getallen

Videotekst

rekenen brugklas

kunnen rekenen met hele getallen blijft belangrijk

Als je nog niet zo goed kunt rekenen met hele getallen, is het heel fijn om het alsnog te leren, ook al zit je al in de brugklas of op een andere vervolg opleiding.
Je kunt dit gratis doen op www.sommenfabriek.nl, maar nog sneller en effectiever gaat het m.b.v. het leerwerkboek “hele getallen”.

wiskunde-piramide: je kunt geen laagje missen

Hier zie je een plaatje uit de binnenzijde van de omslag.
De wiskunde piramide maakt duidelijk waarom het rekenen met hele getallen belangrijk is en belangrijk blijft.
Het is op één na de onderste laag van de piramide.
Als je een laag niet goed beheerst, storten de lagen daarboven ook in, net als bij een piramide van steen.

inhoudsopgave

Hier zie je de inhoudsopgave en je ziet dat je in dit boek leert optellen, aftrekken vermenigvuldigen en delen met hele getallen.

na video meteen oefenen en sommen nakijken

Hier zie je hoe het boek in elkaar zit.
Links zie je eerst een video en plaatjes uit die video die de stof van de video in beeld brengen, waardoor je na het bekijken van die video denkt: “oh ja, zo werkt dat optellen met onthouden”.
Je begrijpt dan ook weer waarom.
En waarom je het zo opschrijft en waarom het altijd het goede antwoord geeft.
En rechts ga je meteen oefenen na het kijken van een video.
Dat meteen oefenen is erg belangrijk; je begrijpt het daar allemaal nog beter.
En je kunt elke som zelf nakijken omdat alle berekeningen achter in het boek staan.

toets-vragen

Hier zie je ook wat toets-vragen over optellen

stapje voor stapje

Hier een voorbeeld pagina over aftrekken.
Alles gaat echt stapje voor stapje.
Elke video gaat een klein stapje verder en daar oefen je dan meteen mee aan de rechterkant.

voorbeeld pagina vermenigvuldigen

Hier een bladzijde over vermenigvuldigen.

staartdeling

En hier kun je leren hoe je een staartdeling kunt maken.

toets-vragen delen

Hier een aantal toets-vragen over delen.

sommen door elkaar

En hier oefeningen over het rekenen met hele getallen, een samenvatting.
Op het laatst kun je echt élke som uitrekenen.
Het maakt niet uit welke getallen je bij elkaar op moet tellen om met elkaar moet vermenigvuldigen enz.

uitgewerkte antwoorden

Hier zie je een voorbeeld van het gedeelte met de uitgewerkte antwoorden.
Je kunt daardoor zelf som voor som controleren of je iets goed hebt opgeschreven en uitgerekend.

uitgewerkte toets-vragen

Ook de toets-vragen worden uitgewerkt.

alle antwoorden

Nog een pagina met antwoorden

gratis of met leerwerkboek

Je kunt het rekenen met hele getallen gratis leren op www.sommenfabriek.nl, maar je kunt het sneller leren met het leerwerkboek.
Dat boek heeft ook als voordeel dat je steeds weer kunt opzoeken hoe iets ook al weer moest en waarom je iets moeilijk vond.
Daar heb je tot aan het examen profijt van.
De piramide laat duidelijk zien waarom je geen bouwlaag kunt missen, dus ook waarom je goed moet kunnen rekenen met hele getallen.
En vergeet niet, het is echt fijn om alles zo snel en effectief onder de knie te krijgen.

Het leerwerkboek “hele getallen groep 5, 6, 7 en 8” is weliswaar geschreven voor de basisschool, maar dat maakt in feite niets uit.
Het is immers net zo goed bruikbaar in het vervolgonderwijs.
Als je na de basisschool toch nog niet zo goed kunt rekenen, is het erg fijn om dit alsnog te leren.
Met dit hier besproken leerwerkboek kun je dat rekenen zeer snel onder de knie krijgen.
Dat geeft niet alleen voldoening, maar het zal je voor wiskunde en andere vakken ook veel voordeel geven.
Ook in het dagelijks leven is getalinzicht nodig en fijn.