REKENEN MET GETALLEN

rekenen | rekenen met hele getallen | rekenen met breuken | rekenen met kommagetallen | verhoudingen | procenten | machten | kwadraten | negatieve getallen | metrieke stelsel

werkboek rekenen VO
Het is ook mogelijk om via de site www.rekenen-vo.nl je rekenkennis op te halen. Klik op het plaatje voor info over het bijbehorende werkboek.
Het onderdeel “negatieve getallen” wordt hier niet in behandeld.