De nul als echt getal

rekenen met nul | delen door nul | rekenen met nul heeft duizenden jaren op zich laten wachten

rekenen met nul

getallen
oefening 11 t/m 16

Videotekst

India, 650 na Chr.

Pas in ongeveer 650 na Chr., dus heel veel later dan dat de Babyloniers hun symbool voor een lege plek gebruikten, gaan de mensen in India de nul ineens als een echt getal gezien. Een getal zoals alle andere getallen. Geen lege plek dus, maar een echt getal.

door het getal nul kan wiskunde nu echt beginnen

Pas met de uitvinding van de nul als getal, kon de wiskunde (en dus de wetenschap) zich echt ontwikkelen en werd ook het rekenen met zeer grote getallen mogelijk.
Als je nul ziet als echt getal, moet je er ook mee kunnen rekenen als met een echt getal.

rekenen met nul

Een paar voorbeelden:
379 x 0 = 0
379 + 0 = 379
378 – 0 = 378
379 – 379 = 0

0 : 379 = 0, want als je niets hebt en je verdeelt het onder 379 mensen, krijgt ieder niets
379 : 0 kan niet, want je kunt iets niet verdelen onder nul mensen
0 : 0 kan niet

delen door nul is flauwekul

delen door nul is flauwekul