grafieken 2 | van tabel naar grafiek

van tabel naar grafiek – tabellen – grafieken

oefenen tabel, tabellen en grafieken

grafieken
grafieken 1
oefening 8 t/m 13

 

Videotekst

patroon in tabel zoeken

Vul de tabel aan en teken de punten in een assenstelsel.
Je ziet hier een tabel, een x en een y, en hier bij die x een -4 en bij die y een -2.
Dit is het punt (-4,-2), (-2,-1), (0,0), (1,1/2), x=2, y=1, en je ziet dat het steeds de helft is.
En als er gevraag wordt: “Vul de tabel aan”, dan is het de bedoeling dat je een patroon ziet.
In dit geval dat het steeds de helft is, en dat je dat patroon gebruikt om de rest in te vullen.
Dus dat invullen ga ik nu doen.
De helft van 3 is 1 1/2.
4, de helft daarvan is 2.
5, dat wordt 2 1/2, 6 wordt 3, 7 wordt 3 1/2, 8 wordt 4 en 9 wordt 4 1/2.

positie van de oorsprong kiezen

Nu moeten we de punten in een assenstelsel tekenen.
En het is dan het gemakkelijkst om ruitjespapier te gebruiken.
En ik heb een beetje geschat waar de oorsprong moet liggen.
Want kijk maar, als ik naar de x-en kijk, dan moeten de x-en er in passen die van -4 tot aan 9 lopen.
Als ik vanaf dat punt vier plaatsen naar links ga, dan kom ik er makkelijk, en negen plaatsen naar rechts, dat haal ik ook.
En als ik nu naar de y kijk, dan moet ik van -2 tot aan 4 1/2.
Hier ligt -2 en 4 1/2 zit er ook nog makkelijk op.
Dus dat nulpunt, of de oorsprong, heb ik goed gekozen.

getallen bij de assen zetten

Nu heb ik die assen getekend, of een lijn hier, een horizontale lijn en een verticale lijn die allebei door die oorsprong gaan.
Ik heb er wat cijfertjes bij gezet.
En nu moet ik nog erbij zetten dat dit de x-as is en dit de y-as en dit de oorsprong.
Nu kan ik de punten er in gaan tekenen.
(-4,-2), dan moet ik de x -4 nemen en de y -2, dus dan zit ik hier, dus dan kan ik daar een punt tekenen.
(-2,-1), dus dat punt komt hier.
Dan hebben we (0,0), dat is de oorsprong, dus dan moeten we daar ook een rood punt maken.
Dan hebben we (1,1/2), hier zit de 1 en hier zit de 1/2, kijk maar, dus daar moet een punt komen, zo.
(2,1), dan komt hier een punt.
En dan (3, 1 1/2), die zit hier, (4,2) zit hier, (5,2 1/2) hier, (6,3) hier, (7,3 1/2) hier, (8,4), (9,4 1/2).

alle punten lijken op een lijn te liggen

En je ziet dat die punten op een lijn lijken te liggen.
Dat is niet toevallig, kijk, deze is eigenlijk iets te laag getekend, ze liggen allemaal op een lijn.
En dat komt ook omdat hier zo’n mooi patroon in zit.
En dat zullen we later zien.
Dat als er zo’n patroon in zit van dat y precies de helft is van x, of dat y precies drie keer x is, dan komen al die punten op een lijn te liggen.