Vermenigvuldigen met natuurlijke getallen

vermenigvuldigen | cijferend vermenigvuldigen | hele getallen | natuurlijke getallen

vermenigvuldigen, cijferend vermenigvuldigen

rekenen met getallen
natuurlijke getallen
oefening 13 t/m 15

Videotekst

512 x 37

bij vermenigvuldigen de getallen onder elkaar schrijven

Je wilt 512 maal 37 uitrekenen.
Schrijf de getallen onder elkaar. Het is het prettigste om het getal met de meeste cijfers boven aan te zetten, dus 512.

rechtercijfer van onderste getal

Kijk nu eerst naar de 7.
7 x 2 = 14
4 opschrijven, 1 onthouden
7 x 1 = 7, 7+1=8
7 x 5 = 35

eerst een nul, dan het volgende cijfer van onderste getal

Kijk nu naar de 3 maar schrijf eerst een 0 op.
Nu weer hetzelfde riedeltje:
3 x 2 = 6 en 3 x 1 = 3 en 3 x 5 = 15

ten slotte alles optellen na het vermenigvuldigen van alle cijfers

Nu optellen
4+0=4
8+6=14, 4 opschrijven en 1 onthouden
5+3=8, 8+1=9
5+3=8
0+1=1
Het antwoord is 18944

zo nodig extra video uitleg en oefeningen

Als dit allemaal nieuw voor je is, oefen hier dan mee. Je leert alles het snelst m.b.v. het leerwerkboek “Hele getallen voor groep 5, 6, 7 en 8” van De Sommenfabriek.
Je kunt ook gratis uitleg en oefeningen vinden op De Sommenfabriek.